Events scheduled for the Fall semester

So far the following events has been scheduled for the fall semester (possibly more to come, check our Facebook-page for the latest news and updates!):

Sauna Evening (Saturday 22/9/2018 @ Rantasauna) from 18.00 o’clock

Sauna Evening (Saturday 8/12/2018 @ Ossinsauna) from 18.00 o’clock

We are also holding an election meeting for deciding the board of Nippoli for 2019 sometime in the end of November/early December to keep the activity going, so in case you would be interested in participating at Nippoli on a deeper level, make sure to mark it in your calendar! You can also join our e-mail list to get the latest news to your email account (https://list.ayy.fi/mailman/listinfo/nippoli).

As per every year, a few of our active members are going to Japan as an exchange student or through other means and therefore cannot participate next year, so we always welcome new members to continue promoting Nippoli! If you have even the slightest interest in Japan/Japanese language and interacting with incoming exchange students (especially from Japan) at our events, check out the pages in the side bar and/or at out Facebook-page (https://www.facebook.com/groups/nippoli/) and join us!

Should you have any questions related to Nippoli, please don’t hesitate to ask!

Best regards, Tuomas Mäkinen (Chairman 2018)

Advertisements

Winter has come

Nippoli is back from (very short) winter break and already planning the next sauna evenings! The dates of this spring are:

Saturday 3/2/2018 in Ossinsauna

Friday 13/4/2018 in Ossinsauna

See our Facebook page for more info in the coming weeks!

Also, the board of Nippoli for 2018 is represented as follows:

Chairman – Tuomas Mäkinen
Treasurer – Pauli Tuovinen

Vice-Chairman/Publicist – Aleksi Kontiainen
Host/Hostess – Antti Ranni/Gaja Kochaniewicz
Secretary – Aleksi Maunu

Performance auditor – Katri Leino

Fall is Here!

Greetings everyone!

Nippoli is back from the summer break (hopefully you also had amazing time) and continues it’s activities as per usual.

We have two sauna evenings coming up during the Fall:

Friday 29th of September in Gorsu starting at 18:00 o’clock.

Check more out in our Facebook event “here“!

Saturday 9th of December in Gorsu.

More info on that coming later!

Come enjoy the vivid atmosphere with us and broaden your views on the cultures!

cropped-screenshot-2016-05-24-20-34-55.png

Tervehdys kaikille!

Nippoli on palannut kesälomaltaan (toivottavasti myös teillä oli upea sellainen) ja jatkaa jälleen toimintaansa tuttuun tapaan.

Meillä on kaksi saunailtaa suunnitteilla syksyä varten:

Perjantai 29. syyskuuta Gorsussa kello 18:00 alkaen.

Katso lisätiedot Facebook-tapahtumastamme “täällä“!

Lauantai 9. joulukuuta Gorsussa.

Lisätietoja myöhemmällä ajankohdalla!

Tule nauttimaan kanssamme raikkaasta ja elävästä ilmapiiristä, ja laajentamaan näkökenttääsi kulttuurien maailmasta!

New Year, New Crew and Some Events!

Hi There!

Christmas and New Year have been spent with families and friends and now it is time to get back to action!

We were extremely worried about the lack of new active members in our board but fortunately we now have a set of two fresh and talented minds filling our ranks.

The board of Nippoli for 2017 is represented as follows:

Chairman – Henry Leskinen
Treasurer – Katri Leino
Hostess – Gaja Kochaniewicz
Secretary – Esa Koskinen

Performance auditors – Taneli Juntunen & Juha Keponen

We give heartful thanks to these awesome women and men!

For more information see the record attached: Election Meeting 2016

Then for the events!

This spring we have three (3) Sauna Evenings planned. Those dates will be:

Friday 3/2/2017 in Gorsu,
Link to Facebook Event

Friday 17/3/2017 in Gorsu and

Saturday 6/5/2017 in Gorsu.

Our next official meeting will be held on Wednesday 1.2.2017 at Maarintalo 18:00 o’clock onwards.
Our discussion topics will include planning actions to bring Japanese teaching back to Aalto and also checking out plans for the next Sauna Evening.

You are all welcome to join us! (And I mean every single one of you!)
See the invitation and more detail here: Invitation 1/2017

cropped-screenshot-2016-05-24-20-34-55.png

Tervehdys!

Joulu ja uusivuosi on nyt vietetty perheiden ja ystävien parissa ja on aika palata toimintaan!

Olimme huolissamme uusien aktiivien puutteesta, erityisesti hallitustehtäviä koskien, mutta onneksemme olemme saaneet kaksi uutta luovaa ja lahjakasta mieltä täydentämään rivejämme.

Esitelkäämme Nippolin vuoden 2017 hallitus:

Puheenjohtaja – Henry Leskinen
Rahastonhoitaja – Katri Leino
Emäntä – Gaja Kochaniewicz
Sihteeri – Esa Koskinen

Toiminnantarkastajat – Taneli Juntunen & Juha Keponen

Sydämmelliset kiitokset näille upeille naisille ja miehille!

Lisätietoa löydät ohessa olevasta liitteestä: Vaalikokous 2016

Tapahtumia kohti!

Tänä keväänä meillä on kolme (3) Saunailtaa suunnitteilla. Niiden päivämäärät tulevat olemaan:

Perjantai 3/2/2017 Gorsussa,
Linkki Facebook Tapahtumaan

Perjantai 17/3/2017 Gorsussa ja

Lauantai 6/5/2017 Gorsussa.

Seuraava virallinen kokouksemme tulee olemaan keskiviikkona 1.2.2017 Maarintalolla kello 18:00 eteenpäin.
Keskustelunaiheisiimme kuuluvat mm. suunnitelmamme tuoda japaninkielen opetus takaisin Aaltoon, sekä tulevan Saunaillan suunnittelu.

Olette kaikki tervetulleita paikalle! (Ja tarkoitan todellakin jokaista teitä!)
Kokouskutsu sekä lisätietoja ohessa olevassa liitteessä: Kokouskutsu 1/2017

Events for the Fall

Hello everyone!

The fall has come to us with bright colors and it is a great time to welcome all the new exchange students, especially from Japan, to our beautiful country. For that reason we are going to have the traditional first Sauna Evening of the fall in Rantasauna. To specify, the time and place will be Friday 21st of October at Rantasauna from 18:00 o’clock onwards.

The planning meeting for the Sauna Evening will be held at Maarintalo (Sähkömiehentie 3) Monday 10.10. at 18:00 o’clock. The agenda is attached below:

Kokouskutsu 6/2016

The other event of which date is yet to be decided is Moon Viewing Evening of which planning meeting will be held at Maarintalo (Sähkömiehentie 3) Friday 7.10. at 18:30 o’clock. This is the first time we’re going to have this kind of event so all the ideas are greeted with warmth!

Hoping to see a bunch of bright minds coming together for these meetings and hopefully You, the visitors, are going to the events with open minds – ready to dwell into the pool of cultures!

Also, the chairman sends his greetings from Tokyo to all of You and hopes that Your studies and lives bring forth many experiences and friends to share them with. The Sauna Evenings are a great way to get started! That’s how I ended up in Japan.

Best, Pauli Tuovinen (Chairman 2016)


nippoli-small


Moikat kaikille!

Syksy on saapunut meille värien loistossaan ja onkin upea hetki toivottaa tervetulleiksi kaikki vaihto-opiskelijamme, erityisesti Japanista, kauniiseen maahamme. Tätä tarkoitusta varten järjestämme perinteisen syksyn ensimmäisen Saunaillan Rantasaunalla. Aika ja paikka tulevat siis olemaan: Perjantai 21. lokakuuta Rantasaunalla klo 18:00 alkaen.

Suunnittelukokous saunailtaa varten järjestetään Maarintalolla (Sähkömiehentie 3) maanantaina 10.10. klo 18:00 alkaen. Esityslista on liitetty alle:

Kokouskutsu 6/2016

Toinen tapahtuma, jonka päivämäärää emme ole vielä päättäneet, on Kuunkatselmusilta, jonka suunnittelukokous järjestetään Maarintalolla perjantaina 7.10. klo 18:30 alkaen. Järjestämme ensimmäistä kertaa tämänlaista tapahtumaa, joten otamme lämmöllä vastaan kaikki ajatukset!

Toivon teidän luovien mielten kerääntyvän yhteen näissä kokouksissa ja toivottavasti myös Te, jotka olette tulossa tapahtumiimme, olette valmiina saapumaan avoimin mielin ja sukeltamaan kulttuurien maailmaan!

Lisäksi, puheenjohtaja lähettää terveisensä Tokiosta Teille ja toivoo, että opintonne ja elämänne tuo vastaan runsaasti erilaisia kokemuksia ja ystäviä, joiden kanssa jakaa niitä. Saunaillat ovat hyvä paikka aloittaa! Niiden vuoksi itsekin päädyin Japaniin.

Terveisin, Pauli Tuovinen (Puheenjohtaja 2016)

Upcoming Summery Meeting

What does the summer have

Left to surprise and excite you with

Minds open we go forth

Hi everyone!

The summer has blessed us with both warm and rainy days, and altogether the summer has been great! With this day the last month of the season has began and we have noticed that the Summer Days of Nippoli are yet to be organized. This will be fixed by planning one in our meeting at Maarintalo (Sähkömiehentie 3) Monday 15.8. at 18:00 o’clock.

We are also having interim audit and seeing what kind of things we have bought.

The chairman (signed one) will be leaving for Japan for exchange studies 13. of September. I will be administering Nippoli the best I can from the other side of the globe but we are in grave need of vice-chairman, who could be there in person when I cannot. Both me and my predecessor had barely any experience on running associations when we took up the positions. So it’s really not that difficult!

If you could think yourself using time in less than ten days during the Fall, I sincerely hope we would see you at the meeting! And even if this wouldn’t be the case we warmly welcome each and every one of you to be there!

Best, Pauli Tuovinen (Chairman 2016)


nippoli-small

Kokouskutsu 5 2016


Moikka kaikille!

Kesä on tarjonnut meille niin lämpimiä kuin sateisia hetkiä ja kokonaisuudessaan kesä on ollut upea! Kesäkausi kuitenkin käy tämän päivän myötä viimeistä kuukauttaan ja Nippoli ei ole vielä pitänyt kesäpäiviään. Tuo asia korjataan suunnittelemalla sellainen avoimessa kokouksessamme Maarintalolla (Sähkömiehentie 3) maanantaina 15.8. klo 18:00 alkaen.

Kokouksessa käymme läpi myös puolivuotistilinpäätöksen myötä, minkälaisia hankintoja yhdistyksemme on tehnyt.

Puheenjohtaja, eli allekirjoittanut, lähtee syyskuun 13. päivä Japaniin vaihtoon vuodeksi. Tulen hallinnoimaan yhdistyksen toimintaa parhaani mukaan toiselta puolelta palloa, mutta tarvitsemme silti jonkun varapuheenjohtajaksi, joka olisi valmis olemaan paikan päällä vetämässä toimintaa poissaollessani. Minulla, sekä edelliselläkään puheenjohtajalla, ei ollut juurikaan kokemustayhdistystoiminnasta ennen puheenjohtajaksi ryhtymistä. Homma ei siis ole kovin vaikeata!

Jos voisit lainkaan kuvitella käyttäväsi loppuvuodesta alle kymmenenä päivänä aikaa yhdistyksen toiminnan hyväksi niin toivon, että näemme sinut kokouksessa! Vaikka näin ei olisikaan, olette tietysti lämpimästi tervetulleita paikalle!

Terveisin, Pauli Tuovinen (Puheenjohtaja 2016)

End of Japanese teaching in Aalto?

Friends,

As you all might be well aware, Aalto University has decided to cease the teaching of Japanese language as our lecturer Junichiro Okura retires. Last courses will be held this fall. What this means for us?

First of all, I want to tell You that us and many from the language center have been in close contacts regarding this nonsensical issue. We tried our best to appeal to Eero Eloranta the wise principal of Aalto, to the committee of language center and to the AAK, which were in responsible for seeing this go through. We got an article to the Helsingin Sanomat (Article 1article 2), we got a word to give out by a member of Finnish parliament and we had altogether solid reasoning for dropping out the proposal. Unfortunately that wasn’t enough.

“…it could be possible to bring the subject back for the semester 2017-2018”

However, some of the reasoning that was used to validate the cease of teaching of Japanese was questioned at the meeting of AAK, which is currently causing ruckus inside the language center. Junichiro Okura and some members of the language center have predicted that it could be possible to bring the subject back for the semester 2017-2018. And I really hope that and try my best to see this towards that end.

Current options for taking lectures in Japanese are applying to study in Helsinki University or in Metropolia of Helsinki. Both offer only basic courses and the number of people they take in is limited.

Nippoli still provides support to those who wish to improve in the language. And we continue our activities as normal. Our passion for Japanese language and culture wouldn’t end just because the teaching ends. Still, this is very unfortunate since the years we will study in Aalto are limited.

Keep the minds open as we try our best to bring You forth towards the possibilities. We hope You ask here, in IRC (!nippoli) or in Facebook if you have any questions!

Best, Pauli Tuovinen (Chairman 2016)


nippoli-small


Ystävät,

Niin kuin monet teistä varmaan tietävätkin, Aalto-yliopisto on päättänyt lopettaa japanin kielen opetuksen nykyisen lehtorin Junichiro Okuran jäädessä eläkkeelle. Viimeiset kurssit tullaan järjestämään tänä syksynä. Mitä tämä kaikki tulee tarkoittamaan meille?

Aivan aluksi haluan kuitenkin tuoda esille, että me ja kielikeskus olemme ylläpitäneet tiivistä keskustelua tähän järjettömään päätökseen liittyen. Teimme parhaamme vedotaksemme Eero Elorantaan (Aallon vararehtoriin), kielikeskuksen hallitukseen ja AAK:hon, jotka kaikki olivat osaltaan viemässä asiaa eteenpäin. Saimme artikkelin Helsingin Sanomiin (Artikkeli 1artikkeli 2), saimme kansanedustajan esittämään sanansa Aallolle ja meillä oli kaiken kaikkiaan vankka perusta esityksen hylkäämiseksi. Valitettavasti tämä ei ollut tarpeeksi.

“…voisi olla mahdollista tuoda oppiaine takaisin lukuvuodeksi 2017-2018.”

Kuitenkin, osa perusteluista, joita käytettiin esityksen läpiviemiseksi joutui kyseenalaiseksi AAK:n kokouksessa ja tällä hetkellä asiasta on seurannut suurta sekaannusta kielikeskuksen sisällä. Junichiro Okura sekä eräät kielikeskuksen jäsenet ovat arvailleet, että voisi olla mahdollista tuoda oppiaine takaisin lukuvuodeksi 2017-2018. Toivon suuresti näin käyvän ja teen parhaani, jotta asiat etenisivät siihen suuntaan.

Nykyinen vaihtoehto japanin kurssien opiskelemista varten on hakea opiskeluoikeutta Helsingin Yliopistossa tai Helsingin Metropoliassa. Molemmat näistä tarjoavat kuitenkin vain alkeiskursseja ja otettavien opikselijoiden määrä on rajoitettu.

Nippoli jatkaa edelleen tuen antamista niille, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan. Jatkamme myös toimintaamme normaaliin tapaan. Intohimomme Japanin kieltä ja kulttuuria kohtaan ei mitenkään voisi loppua siihen, että kielen opetus loppuisi. Kaikesta huolimatta, tämä on silti harmillista sillä opintovuotemme Aallossa ovat rajalliset.

Pitäkää mielenne avoimena, teemme parhaamme viedäksemme teitä eteenpäin mahdollisuuksia kohti. Toivon, että kysytte täällä, IRCissä (!nippoli) tai Facebookissa, jos teillä on mitään kysyttävää!

Terveisin, Pauli Tuovinen (Puheenjohtaja 2016)